Trang này do bệnh viện quản lý duy nhất đối với mọi thông tin liên lạc.

Cuộc gọi miễn phí - Gọi miễn phí tới các bệnh viện trên toàn thế giới bằng internet

Trung tâm y tế Al Hendawy

Abu Dhabi, United Arab Emirates

13

Nhiêu bác sĩ

ngôn ngữ nói

  • English

  • عربي

Thông tin liên lạc

Sultan Bin Zayed the First Street, Muroor Road, Madinat Zayed Opposite - Abu Dhabi - United Arab Emirates